bus auto fiets
Menu

INSCHRIJF- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te sturen.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning of appartement. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn 

 1. Wanneer een formulier door VOF Nieuwe Warande is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 3. De verkoop en inschrijving van de 12 appartementen van Landhuis Linde start op 28 september 2023.   
 4. De eerste inschrijftermijn sluit op zondag 8 oktober 2023, 23.59 uur. Hierna worden de eerste appartementen toegewezen.
 5. Na de sluiting van de eerste inschrijftermijn kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve-kandidaat voor de appartementen die in optie staan. Als je op een vrij beschikbaar bouwnummer reageert of als je een woning of appartement krijgt toegewezen, zal de makelaar contact met je opnemen.

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere appartementen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren via de website verstuurd worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

Toewijzing

 1. De toewijzing van de appartementen vindt plaats op basis van de volgende volgorde:

  1. Er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Hierbij wordt eveneens getracht om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen;
  2. Inschrijvers die geen financieringsvoorbehoud nodig hebben of die een hypotheekverklaring hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier (bij Financieel), krijgen voorrang bij de toewijzing;
  3. Daarna is de toewijzing willekeurig. Deze willekeurige toewijzing gaat via een geautomatiseerd systeem.
 2.  De ontwikkelaar kan later om moverende redenen afwijken van toewijzing volgens deze procedure en houdt sowieso het recht van gunning. 
 3. Deze toewijzing zal door de ontwikkelaar en de makelaars worden uitgevoerd.

Proces toewijzing

De ontwikkelaar of makelaar zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren de appartementen toewijzen.

De kandidaten die in eerste instantie geen appartement toegewezen hebben gekregen, blijven reserve kandidaat.

Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer appartementen beschikbaar komen, worden de vrijgekomen appartementen opnieuw toegewezen aan de reserve-kandidaten.

Uitslag toewijzing

 1. De verwachte datum van de toewijzing van de 12 appartementen van Landhuis Linde is 9 oktober 2023.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden waarschijnlijk op 9 of 10 oktober 2023 geïnformeerd door de makelaar. Je krijgt sowieso uiterlijk woensdag 11 oktober 2023 bericht.
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen appartement toegewezen hebben gekregen, ontvangen hierover uiterlijk op 11 oktober 2023 bericht. 
 4. Schrijf je je na 9 oktober 2023 in voor een appartement, dan kan het zijn dat de makelaar alleen contact met je opneemt als er een appartement aan je toegewezen kan worden.

Stappenplan na toewijzing appartementen

 1. De kandidaten die appartement toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover telefonisch bericht van de makelaar.
 2. Er wordt tevens (direct) een gesprek met de makelaar gepland.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar.
 2. Tijdens dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek.

Beslistermijn

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 10 dagen om tot een besluit te komen over de aankoop van je appartement.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop- en aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl.
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden.

Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. VOF Nieuwe Warande vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.

Update

Open huis: Proef de sfeer op de bouwplaats!

Open huis: Proef de sfeer op de bouwplaats!

Meer informatie over de appartementen van Landhuis Linde of een brochure ophalen? Iedere twee weken staan de makelaars tussen 11:00 en 12:00 uur weer voor u klaar op de bouwplaats (ter hoogte van Egelantier 12) in Berkel-Enschot. We ontvangen u graag op een van de volgende data: Zaterdag 13 juli, zaterdag 27 juli, zaterdag 10 augustus en zaterdag 24 augustus

bekijk de appartementen